Bạn muốn thuê xe?

Xe Số đời mớiCác dòng xe Honda Ware, Yamaha Sirius, Jupiter,...
$99.99
Xe Số đời mớiCác dòng xe Honda Ware, Yamaha Sirius, Jupiter,...
$99.99
Xe ga đời mớiCác dòng xe Honda AIR Blade, Vision, Lead,...
$99.99
Xe ga đời mớiCác dòng xe Honda AIR Blade, Vision, Lead,...
$99.99
Xe ga đời mớiCác dòng xe Honda AIR Blade, Vision, Lead,...
$99.99
Xe tay cônCác dòng xe Yamaha Excenter 150cc, Honda Winner 150cc...
$99.99

Bảng giá thuê xe

Danh mục xe Giá 1 ngày Giá > 3 ngày
Honda AIR Blade 130k/ngày 120k/ngày
Honda Vision 120/ngày 100k/ngày
Honda Lead 120/ngày 100k/ngày
Yamaha Sirius 100/ngày 80/ngày
Yamaha Jupiter 100/ngày 80k/ngày
Honda Wave 100k/ngày 80k/ngày
Xe Tay Côn 150k/ngày 120k/ngày